SISUfilm.org in City Magazine

Journalist Tiia Rantanen covered #SISUfilm  for CITY Magazine.

 

(FINNISH ORIGINAL)

SUOMALAISAMERIKKALAINEN DOKUMENTTI PALJASTAA SISUN SYVIMMÄN OLEMUKSEN

Marko Albrecht paketoi suomalaisen sisun henkilökohtaiseen dokumenttiin, joka kertoo elämästä, kuolemasta ja perheestä.

139jakoa

Suomalaisamerikkalaista Marko Albrechtia, 35, on aina viehättänyt suomalainen sisu. Neljä vuotta sitten hän ryhtyi tekemään dokumenttielokuvaa, joka kertoo jaksamisesta, kyvykkyydestä ja voimasta. Suomalaisesta sisusta.

Alkuperäisen elokuvan oli tarkoitus maalata kuva Albrechtin edesmenneestä äidistä. Chicagoon 70-luvulla muuttanut Päivi Albrecht kuoli auto-onnettomuuden seurauksena, kun Marko oli 15-vuotias. Mies halusi tallentaa muiston äidistään, jotta hänen omat lapsensa saisivat tietää, millainen tämä oli. Äiti kuvasi paljon sekä valo- että videokuvaa, joten dokumenttiin soveltuvaa materiaalia oli jo valmiiksi paljon.

Kesken elokuvanteon Albrechtin suomalainen eno sairastui haimasyöpään. Hänelle annettiin puoli vuotta elinaikaa. Dokumentti alkoikin kertoa perheestä ja siitä, miten surun kanssa eletään.

"Elokuvasta tuli terapeuttinen prosessi. Se on matka perheeni tarinaan, mutta minulle se on samalla matka myös itseeni", Albrecht sanoo.

Muutaman vuoden ajan New Jerseyssä asuva Albrecht matkusti tiheästi Suomen ja Yhdysvaltojen välillä, kuvaten dokumenttia ja tutustuttaen pienet kaksosensa Suomeen ja suomalaisiin sukulaisiinsa. Elokuvassa seurataan perheen kesämökkielämää, iloja ja suruja, juhannuksia ja sairaalareissuja. Matkojen aikana koetaan yhtä lailla syntymä ja kuolema.

Tekijän henkilökohtainen tragedia tuo elokuvaan koskettavaa syvyyttä. Albrechtin eno suhtautuu sairauteensa sisulla, ja perhe selviää menetyksestä suomalaisen sisun voimin.

"Dokumentin tarkoitus on voimistaa sisun tunnetta ihmisissä, jotka ovat kokeneet menetyksiä tai tragedioita", Albrecht selittää.

Elokuvalla ei tavoitella voittoa, vaan sen kaikki tuotto menee nuorten voimaantumisen hyväksi. Albrechtille sisu on henkinen yhteys perheeseen ja suomalaisiin juuriin. Sitä, että osaa käyttää negatiivisia asioita elämässään voimavarana. Kääntää negatiivisen positiiviseksi.

"Haluan näyttää nuorille, mitä sisu on, ja miten sitä voi käyttää hyväkseen vaikeissa elämäntilanteissa."

Sisu-dokumentin hienosäätö on vielä kesken, mutta sitä puuhataan parhaillaan elokuvafestivaaleille. Tuotantoon voi lahjoittaa elokuvan kotisivuilla.

 

ENGLISH TRANSLATION

FINNISH AMERICAN DOCUMENTARY REVEALS the deepest essence of SISU

Marko Albrecht produced Finnish sisu personal documentary, which tells the life, death and family.

139 shares

Finnish AmericanMarko Albrecht , 35, has always been fascinated with Finnish sisu. Four years ago he began to make a documentary film that tells the well-being, competence and power of the Finnish interior strength SISU.

The original movie was to paint a picture Albrecht's deceased mother who moved to Chicago in the 70's.  Päivi Albrecht  died as a result of an accident when Marko was 16 years old. Albrecht wanted to save the memory of his mother, so that would his own children would know her. His mom took a lot of both visual and video images, so that Albrecht had a lot of material document to work with. 

In the middle of filmmaking Albrecht's Finnish uncle Heikki Kyllinen fell ill with pancreatic cancer. He was given six months to live. The documentary began to tell how his family was going with through tragedy.

"The film became a therapeutic process. It is the story of the journey of my family, but for me it is also a journey to find myself," Albrecht says.

Albrecht, who lives in New Jersey, traveled frequently between Finland and the United States, profiling his trips, and familiarizing his small twins Finland and the Finns relatives. The film follows a family summer cottage life, joys and sorrows, Midsummer and hospital trips. During the holidays life is perceived as equally birth and death.

The author's personal tragedy brings the film a touching depth. Albrecht's uncle takes perseverance to attempt and conquer the illness, and the family survives the loss of Finnish with sisu.

"The purpose of the documentary is to strengthen the sense of guts in people who have experienced losses or tragedies," Albrecht explains. 

The film is not for profit all the proceeds will go to benefit the empowerment of young people. Albrecht go have a spiritual connection with family and Finnish roots. The fact that know how to use negative things in their lives as a resource. Turn a negative to positive.

"I want to show young people what sisu is, and how it can be used to difficult situations in life."

Sisu document  fine-tuning is still ongoing, but it is currently puuhataan film festivals. Production can be donated to the movie's website. 

Essential Creative

ESNTL Video